Česky
Log In  

Institute of Automation and Computer Science

Ústav automatizace a informatiky vznikl v roce 1994 sloučením Katedry přístrojové a automatizační techniky a Katedry informatiky.

Kromě pedagogické a vědecké činnosti ústav zabezpečuje

  • provoz speciálních laboratoří
  • provoz počítačových učeben
  • výstavbu, rozvoj a údržbu fakultní počítačové sítě

Organizačně je ústav rozdělen do tří odborů:

  • Odbor automatizace
  • Odbor aplikované informatiky
  • Odbor počítačových sítí

Kde nás najdete

Sídlíme v areálu FSI VUT v Brně, Technická 2, 616 69 Brno

  • budova A1, 7. patro (laboratoře, sekretariát a kanceláře)
  • budova A4, 7. patro (počítačové učebny a správa sítě FSI)