English

Augusta Ada Lovelace - první programátorka

Publikace vydaná k 200. výročí narození hraběnky Augusty Ady Lovelace, která je považovaná za první programátorku v historii, a podle které byl také pojmenovaný programovací jazyk Ada. Dílo vzniklo ve spolupráci Asociace strojních inženýrů, Českomoravské společnosti pro automatizaci a České společnosti pro kybernetiku a informatiku, editor B. Lacko (ÚAI FSI VUT).

Počátky výzkumu matematických strojů na našem území

Úvod Neoddělitelnou součásti kybernetiky jsou universální i specialisované počítače, které v době svého vzniku bývaly často označovány jako matematické stroje (též stroje na zpracování informaci), neboť mohou být nástrojem (přímým nebo nepřímým) k řešení mnoha...

Počítačové hry

Studenti v rámci bakalářských prací tvořili počítačové hry s tématikou Ústavu automatizace informatiky a Fakulty strojního inženýrství. Vojtěch Rojíček Had - pro jednoho nebo dva hráče Pexeso - ovládání klávesnicí i myší Skákací kulička - kulička, která sbírá...