English

Výuka

Zde se nachází informace a podklady ke všem předmětům vyučovaných Ústavem automatizace a informatiky, ke státním závěrečným zkouškám a témata závěrečných prací.