English

Zaměstnanci ústavu

Ústav automatizace a informatiky

Ředitel ústavu
doc. Ing. Radomil MATOUŠEK, Ph.D. A3/720
Tajemník ústavu
Ing. František VDOLEČEK, CSc. A3/722
Tajemník pro pedagogickou činnost
RNDr. Jiří DVOŘÁK, CSc. A4/713
Asistentka ředitele
Martina LEMONOVÁ

ÚAI-odbor automatizace

Docent
doc. Ing. Miloš HAMMER, CSc. A3/726
doc. Ing. Branislav LACKO, CSc. A3/722
doc. Ing. Zdeněk NĚMEC, CSc. A4/604
doc. Ing. Simeon SIMEONOV, CSc.
doc. Ing. Ivan ŠVARC, CSc.
Odborný asistent
Ing. Olga DAVIDOVÁ, Ph.D. A3/722
Mgr. Monika DOSOUDILOVÁ, Ph.D. A3/710
Ing. Pavel ŠKRABÁNEK, Ph.D.
Ing. František VDOLEČEK, CSc. A4/0603

ÚAI-odbor aplikované informatiky

Vedoucí odboru
doc. Ing. Radomil MATOUŠEK, Ph.D. A3/720
Profesor
prof. RNDr. Ing. Miloš ŠEDA, Ph.D. A3/612c
prof. RNDr. Ing. Jiří ŠŤASTNÝ, CSc. A4/711
Docent
doc. RNDr. Jindřich KLAPKA, CSc.
doc. Ing. Radomil MATOUŠEK, Ph.D. A4/203
Odborný asistent
RNDr. Jiří DVOŘÁK, CSc. A4/713
Ing. Ivana HROMKOVÁ, Ph.D.
Ing. Jakub KŮDELA, Ph.D.
Ing. Radek POLIŠČUK, Ph.D. D5/421
Technický pracovník
Ing. Ladislav DOBROVSKÝ
Ing. Petr ŠOUSTEK A1/1126

ÚAI-odbor počítačových sítí

Vedoucí odboru
Ing. Pavel HERIBAN, Ph.D. A2/616a
Docent
doc. Ing. Jan ROUPEC, Ph.D. A4/702
Technický pracovník
Ing. Pavel HERIBAN, Ph.D. A2/616a