English

Vědecký profil

Hlavní výzkumné aktivity jsou zaměřeny na následující oblasti:
Konstrukce a řízení mobilních robotů (všesměrová kola, elektrické senzory, řídící a navigační systémy, ... ),
mechatronika (identifikace a simulace parametrů dynamických systémů pomocí genetických algoritmů a neuronových sítí),
automatické řídící systémy (lineární a nelineární řízení, diskrétní řízení, logické a optimální řízení, robustní řízení, diskrétní PSD regulátory, rozvětvené systémy),
matematické programování a metody projektového řízení (identifikace procesů, vícekriteriální výběr, rozvrhování, monitorování a realizace projektů),
řízení výrobních procesů (rozvrhování výrobních a dopravních dávek v proudové a zakázkové výrobě),
soft computing (fuzzy logika, neuronové sítě, evoluční a hybridní algoritmy, znalostní usuzování).
Ústav je rovněž zodpovědný za správu a vývoj fakultní počítačové sítě.
Od r. 1995 každoročně pořádá mezinárodní konferenci MENDEL zaměřenou na aplikace metod z oblasti Soft Computing.