English

Projekty

Ústav automatizace a informatiky je spoluřešitelem projektů ESF

a projektů FRVŠ