English

Odborná spolupráce

Ústav automatizace a informatiky spolupracuje s předními našimi i zahraničními firmami, které působí v oboru informačních technologií nebo v automatizační technice. Pro tyto firmy řeší konkrétní praktické problémy formou konzultací, zpracováním diplomových prací, realizací individuálních zakázek aj. Firmy podporují ÚAI poskytováním špičkových přístrojů, počítačů a programového vybavení. ÚAI má také četné kontakty s řadou renomovaných zahraničních univerzit – Technische Universität Wien (Rakousko), Technische Universität Graz (Rakousko), McMaster University Hamilton (Kanada), University of Sheffield (Velká Británie), University of Applied Sciences Zittau (Německo), University of Split (Chorvatsko).