English

D-KPI Konstrukční a procesní inženýrství

Studijní program

Stroje a zařízení

Forma studia

Forma studia (jazyk výuky, zaměření):

  • prezenční studium (cs, Řízení strojů a procesů)
  • kombinované studium (cs, Řízení strojů a procesů)

Pedagogický poradce

prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.