English

Témata závěrečných prací 2019/2020

Vypsaná témata

Ing. Erik Bartuli, Ph.D.
Optimalizace procesu výroby polymerních výměníků tepla z dutých vlákenBP
Ing. Ladislav Dobrovský
Dvoubodové měření rychlosti a vliv HW/SW realizace na opakovatelnost a přesnostBP
Editor Petriho sítí a modely vybraných úloh systémů hromadné obsluhyBP
Modul systemové služby Windows pro jazyk JuliaBP
RNDr. Jiří Dvořák, CSc.
Evoluční výpočetní technikyBP
Plánování cesty mobilního robotuBP
doc. Ing. Miloš Hammer, CSc.
Autonomní údržba v koncepci TPMBP
Elektrodiagnostika točivých elektrických strojů ve strojírenských aplikacíchBP
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) technických systémůBP
Monitorovací systémy vibrací technických zařízeníBP
Off-line diagnostické prostředky pro vibrodiagnostiku a termodiagnostikuBP
Posouzení aktuálního technického stavu strojního zařízení s využitím vibrodiagnostiky a porovnání získaných výsledkůBP
Senzory v průmyslové praxiBP
Ing. Ivana Hromková, Ph.D.
Simulace transportního systému mořící linky s více transportními jednotkamiBP
Analýza výrobního systému mořící linky z hlediska návratu hákuDP
Využití umělé inteligence (UI) pro vyhledávání optimální cesty v dopravníkovém systémuDP
Ing. Michal Ježek
Realizace digitálního signálového filtru pomocí mikrokontroléruBP
Realizace pohonu setrvačníku pro inverzní kyvadlo typu CubliBP
Ing. Lukáš Junek
Automatické generování rozhodovací tabulky pro LR parserBP
Automatické rozpoznávání režimů elektrárny na základě analýzy provozních signálůBP
Ing. Patrik Kaura
Automatická analýza sekvencí DNABP
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc.
Matematické metody pro tvorbu časových rozvrhů výrobyBP
Současný stav rozvoje metod vícekriteriálního rozhodování o výběru projektůBP
Matematický popis pohybu elektromagnetického pulsu při pulsním přenosu informací v dispersním prostředíDP
Ing. Jakub Kůdela, Ph.D.
Optimalizace dělení materiáluBP
Optimalizační úlohy v jazyku JuliaBP
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.
Význam automatizace pro inovaci strojírenských výrobkůBP
Ing. et Ing. Stanislav Lang, Ph.D.
OPC UA klient pro komunikaci s PLC B&R AutomationBP
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
Automatický zvedač IPSC terčůBP
Biologicky inspirovaní robotiBP
EVOLUČNÍ NÁVRH KOMBINAČNÍCH OBVODŮDP
Hejnová inteligence a mobilní robotiDP
Implementace HC12 algoritmu pomocí SYCLDP
Návrh a optimalizace prutových konstrukcíDP
Návrh malého pásového dopravníkuBP
Návrh malého rotačního stoluBP
Optické měření výšky hladiny kapalinDP
Robotický had: konstrukce mobilní robotické platformyDP
Vizuální kontrola rozměrů součástíDP
Buněčné automaty – Simulace životaDP
Návrh konstrukce stavěče kuželekDP
Stabilizace chaosu: metody a aplikaceDP
Mgr. Aleš Návrat, Ph.D.
Částicový systém Garticle engineBP
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.
Laboratorní úloha s regulací teplotyBP
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc.
Automatické generování řídicích programů pomocí evoluční optimalizaceBP
Demonstrační program diferenciální evoluce v Jazyku PythonBP
Optimalizace činností spolupracujících mobilních všesměrových robotůBP
Optimalizace struktur nanomateriálů pomocí gramatické evoluceBP
doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc.
Animace logistických systémů ve výroběBP
Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D.
Aktivní obrana dronů před ptactvemBP
Konvoluční neuronová síť pro konfokální mikroskopiiBP
Teorie her v automatizaciBP
Virtuální senzory a jejich aplikaceBP
Segmentace snímků srdeční svaloviny zachycených pomocí mikroskopieDP
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc.
Generování Ljapunovovy funkce pro řešení stability nelineárních systémůBP
Minimalizace logických funkcíBP
Vypracování příkladů na kombinační logické obvody pro studenty bakalářského studiaBP
Ing. Martin Zelený, Ph.D.
Analýza meziatomový interakcí ve slitinách pomocí dolování datDP
Ing. Tomáš Zikmund, Ph.D.
Zlepšení kvality tomografických dat s využitím konvolučních neuronových sítíBP
Redukce šumu v tomografických datech s vysokým rozlišenímDP

Přidělená témata

Ing. Ladislav Dobrovský
Aplikace hledání cesty v počítačové hřeBP
RNDr. Jiří Dvořák, CSc.
Plánování cesty mobilního robotu pomocí celulárních automatůDP
Plánování cesty pro více robotůDP
Plánování cesty v neurčitém prostředí pomocí algoritmu AO*DP
Pokročilé metody plánování cesty mobilního robotuDP
doc. Ing. Miloš Hammer, CSc.
Totální produktivní údržba (TPM) v průmyslové praxiBP
Ing. Ivana Hromková, Ph.D.
Algoritmy pro řízení front a skladu dopravníkového systémuBP
Návrh a simulace výrobních systémů za využití simulačního softwaru pro pokročilé plánování a rozvrhováníBP
Ing. Jakub Kůdela, Ph.D.
Úloha cestujícího zlodějeBP
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.
Analýza robotických stavebnicBP
Ing. et Ing. Stanislav Lang, Ph.D.
Měření vibrací s využitím karty X20CM4800XDP
Software pro efektivní využití materiálu při 2D obráběníDP
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
HLUBOKÉ POSILOVANÉ UČENÍ A NÁVRH MOBILNÍHO ROBOTUDP
Programování Arduino pomocí Matlab/SimulinkBP
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.
Automatické větrání a oteplování místnosti prostřednictvím otevírání oknaDP
Dílčí okruhy nízkonákladové automatizace budovyDP
Ing. Roman Parák
Využití Robotického operačního systému (ROS) pro řízení kolaborativního robota UR3BP
Návrh a implementace řídícího programu pro CNC obráběcí stroj prostřednictvím B&R AutomationDP
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.
Porovnání vlastností senzorového a bezsenzorového řízení 3 fázového BLDC motoruDP
Ing. Kamil Staněk
Inteligentní větrání s dálkovým ovládáním a dohledemBP
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.
Webový portál a aplikace DigitalniPodnik.czDP
Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D.
Vliv barevných modelů na chování konvolučních neuronových sítíDP
Ing. Petr Šoustek
Monitorování prostředí v domácnostiBP
Návrh a realizace prototypu přípravku pro testování Arduino řídicích jednotekBP
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
Analýza lokálních struktur DNADP
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.
Autonomní RC model lodiDP

Vypsaná témata

doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.
Laboratorní úloha s regulací teplotyDP
Modely a simulace pochodů bezemisního mini-exkavátoru s elektrickým pohonemDP