English

Témata závěrečných prací 2019/2020

Odevzdaná/obhájená témata

Ing. Ladislav Dobrovský
Aplikace hledání cesty v počítačové hře BP
Mgr. Monika Dosoudilová, Ph.D.
Algebraická kritéria v teorii stability lineárních systémů BP
Návrh automatizovaného terária BP
RNDr. Jiří Dvořák, CSc.
Plánování cesty mobilního robotu pomocí celulárních automatů DP
Plánování cesty pro více robotů DP
Plánování cesty v neurčitém prostředí pomocí algoritmu AO* DP
Pokročilé metody plánování cesty mobilního robotu DP
doc. Ing. Miloš Hammer, CSc.
Návrh metodiky k řešení spolehlivosti provozu a optimalizace údržby rotačních strojů D
Ing. Ivana Hromková, Ph.D.
Algoritmy pro řízení front a skladu dopravníkového systému BP
Návrh a simulace výrobních systémů za využití simulačního softwaru pro pokročilé plánování a rozvrhování BP
Optimalizace výrobní linky pomocí metod štíhlé výroby BP
Ing. Tomáš Hůlka
Framework ROS a jeho využití s ohledem na pohony BP
Framework ROS a jeho využití s ohledem na senzory BP
Návrh modelu kvadrokoptéry BP
Návrh modelu robotického hada BP
Pohyb robotického hada BP
Turtlebot v rámci frameworku ROS BP
Ing. Jakub Kůdela, Ph.D.
Úloha cestujícího zloděje BP
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.
Analýza robotických stavebnic BP
Ing. et Ing. Stanislav Lang, Ph.D.
ABB RobotStudio - vzorový řídicí program pro stacionární robot BP
Software pro efektivní využití materiálu při 2D obrábění DP
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.
Hobby CNC frézka DP
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
Biologicky inspirovaní roboti - brouk DP
Hluboké posilovaná učení a řešení pohybu robotu typu had DP
Identifikace 3D objektů pro robotické aplikace DP
Implementace součtového datového typu v C++ DP
Mobilní robotická platforma řízená pomocí PLC DP
Návrh koncového efektoru robotu BP
Návrh malého pásového dopravníku BP
Návrh malého rotačního stolu BP
Programování Arduino pomocí Matlab/Simulink BP
Raspberry Pi: inteligentní dveřní kukátko DP
Vzdušný hokej - realizace a návrh automatického hráče DP
Vzdušný hokej - strojové vidění a herní strategie DP
doc. Ing. Luděk Nechvátal, Ph.D.
Návrh autopilota a letových řídících módů v prostředí Simulink DP
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.
Dílčí okruhy nízkonákladové automatizace budovy DP
Laboratorní úloha s regulací teploty DP
Ing. Roman Parák
Detekce více objektů s využitím počítačového vidění BP
Návrh a implementace řídícího programu pro CNC obráběcí stroj prostřednictvím B&R Automation DP
Návrh a implementace řídícího programu pro mobilní robotickou platformu Turtlebot3 Burger BP
Využití Robotického operačního systému (ROS) pro řízení kolaborativního robota UR3 BP
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.
PHP Library for Graph Generation DP
Porovnání vlastností senzorového a bezsenzorového řízení 3 fázového BLDC motoru DP
Ing. Kamil Staněk
Inteligentní větrání s dálkovým ovládáním a dohledem BP
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.
Drony a jejich využití BP
Navigační systémy BP
Redakční systémy pro vytváření www stránek BP
Webový portál a aplikace DigitalniPodnik.cz DP
Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D.
Vliv barevných modelů na chování konvolučních neuronových sítí DP
Ing. Petr Šoustek
Monitorování prostředí v domácnosti BP
Návrh a realizace domácího systému zavlažování BP
Návrh a realizace prototypu přípravku pro testování Arduino řídicích jednotek BP
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
Analýza lokálních struktur DNA DP
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.
Autonomní RC model lodi DP