English

Témata závěrečných prací 2018/2019

Odevzdaná/obhájená témata

Ing. Olga Davidová, Ph.D.
Návrh regulátorů pro regulované soustavy s dopravním zpožděním BP
Ing. Ladislav Dobrovský
Aplikace smíšené reality v průmyslu 4.0 a robotice BP
RNDr. Jiří Dvořák, CSc.
Plánování cesty v reálném čase DP
Řešení problému kanadského cestujícího BP
Ing. Pavel Houška, Ph.D.
Návrh software pro testování termostatických ventilů dle EN215 BP
Ing. Ivana Hromková, Ph.D.
Návrh řízení výroby v rámci LEAN production (Štíhlá výroba) BP
Ing. Tomáš Hůlka
Neuronová síť pro přenos stylu BP
Vizualizace modelu ve virtuální realitě BP
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.
Využití automatizace v domácnosti BP
Využití automatizace v domácnosti při manipulaci s doklady BP
Využití ovládání domácích spotřebičů hlasem BP
Zvláštnosti software z hlediska kvality BP
Ing. et Ing. Stanislav Lang, Ph.D.
ABB RobotStudio - ovládání robota z PLC B&R Automation BP
ABB RobotStudio - vzorové příklady v C# BP
Adaptivní regulátor s průběžnou identifikací soustavy BP
Regulace polohy míčku pomocí proudění vzduchu s využitím PLC BP
Software pro identifikaci dynamických systémů DP
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.
Elektronický Xylofon BP
Návrh řízení kombinační váhy za pomocí řídicího systému SIMOTION DP
Realizace inverzního kyvadla typu Cubli DP
Řízení vypalovací pece BP
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
Bin Picking a robotické vidění DP
Bin Picking pro 2D objekty BP
Model Ball & Plate: simulace a návrh řízení DP
Návrh konstrukce stavěče kuželek BP
Návrh řízení rotačního inverzního kyvadla DP
Šachy a umělá inteligence DP
Ing. Roman Parák
Detekce objektu pro průmyslového robota s využitím počítačového videní BP
Návrh řídicího programu průmyslového robota IRB 120 pomocí softwaru RobotStudio BP
Spolupráce člověk-stroj – využití počítačového videní BP
Všesměrový mobilní robot – detekce překážek BP
Využití strojového učení pro kontrolu kvality v průmyslových aplikacích BP
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.
Analýza chemických vazeb ve slitinách pomocí dolování dat DP
Vývoj aplikací pro Android DP
doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc.
Algoritmy pro dopřední a zpětné plánování DP
Ing. Petr Šoustek
Arduino meteostanice BP
Prvouživatelské testování UX DP
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
Implementace nástroje pro analýzu lokálních struktur DNA DP
Implementace systému pro analýzu a optimalizaci obchodních systémů s využitím umělé inteligence DP
Využití metod umělé inteligence pro simulaci a identifikaci dat v oblasti proudění D
Ing. František Vdoleček, CSc.
Přesnost měření v kontextu historie BP
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.
Inteligentní předpověď počasí BP
Vliv nepřesnosti vzorkovací periody na frekvenční analýzu BP