English

Témata závěrečných prací 2017/2018

Odevzdaná/obhájená témata

Ing. Olga Davidová, Ph.D.
Jednoduché a rozvětvené regulační obvody BP
RNDr. Jiří Dvořák, CSc.
Plánování cesty mobilního robotu DP
Ing. Pavel Houška, Ph.D.
Návrh software pro testování termostatických ventilů dle EN215 BP
Řízení dvouosého polohovacího stolu BP
Testování teplených zdrojů spalujících dřevo a dřevěnou štěpku DP
doc. Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D.
Softwarový nástroj pro řešení úloh inženýrské termomechaniky DP
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.
Všesměrové podvozky robotů v digitální výrobě BP
Využití prostředků řízených počítačem ve FabLab Brno pro výuku BP
Význam automatizace pro inovaci strojírenských provozů BP
Ing. et Ing. Stanislav Lang, Ph.D.
Monitorování pracovního prostoru robotu DP
Optimalizace PID regulátoru pomocí evolučních výpočetních technik BP
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.
Chytrá chalupa BP
Elektronický Xylofon BP
Laboratorní úloha s Siemens LOGO! BP
Simulace průmyslových procesů a jejich řízení pomocí Siemens LOGO! BP
3D tiskárna typu CoreXY BP
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
Automatické čtení SPZ s využitím technik hlubokého učení DP
Nelineární řízení komplexních soustav s využitím evolučních přístupů D
Řešení spojitých systémů evolučními výpočetními technikami D
Snake-like Robots Review and Simulation BP
Soutěžní hřiště pro umělou inteligenci DP
Ing. Antonín Michl
Návrh a realizace systému pro odposlech zpráv a měření intenzity signálu radiového modulu BP
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.
Měření a vyhodnocení chvění na stejnosměrném motorku laboratorního pohonu DP
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.
Algoritmy pro syntézu hudebních zvuků BP
Automatizované testování PLC kódu pro TwinCAT 3 PLC BP
Ing. František Vdoleček, CSc.
Metrologické charakteristiky elektrických teploměrů BP
Srovnání dotykových a bezdotykových metod měření teploty BP
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.
Data logging vozu Formula Student BP
Domovní zabezpečovací systém BP
Metody využívané pro OCR BP
Model autonomní kvadroptéry DP
Použití mikročipových MEMS senzorů v praxi BP