English

Témata závěrečných prací 2017/2018

Vypsaná témata

RNDr. Jiří Dvořák, CSc.
Řešení problému kanadského cestujícího pomocí algoritmu AO*DP
Ing. Tomáš Hůlka
Bioloid ROBOTIS - robotický hadBP
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc.
Současný stav rozvoje metod vícekriteriálního rozhodování o výběru projektůBP
Heuristické metody v tvorbě rozvrhůDP
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.
Kauzální analýza chyb řídících programů kooperativních robotůBP
Popis automatických prostředků ve FabLab BrnoBP
Využití automatického měření ve zdravotnictvíBP
Využití mobilních robotů v digitální výrobě konceptu Industry 4-0BP
Zvláštnosti software z hlediska kvalityBP
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.
Modernizace CNC frézkyDP
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
Arduino: programování v prostředí Matlab/SimulinkBP
Arduino: programování v prostředí Matlab/SimulinkBP
Bioloid Robotis Premium a interaktivní úlohyBP
Mobilní robotická platforma řízená pomocí PLCDP
Model Ball & Plate: simulace a návrh řízeníDP
Model vrtulníku: simulace a návrh řízeníDP
Optimalizace metodou mravenčích koloniíBP
Raspberry Pi: inteligentní dveřní kukátkoDP
Robotický had: konstrukce mobilní robotické platformyDP
Trident Snake: konstrukce mobilní robotické platformyBP
Soutěžní hřiště pro umělou inteligenciDP
Stabilizace chaosu: metody a aplikaceDP
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.
Modely a simulace pochodů bezemisního mini-exkavátoru s elektrickým pohonemDP
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D.
Internet věcí při návrhu řídících systémů pro strojírenstvíBP
doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc.
Algoritmy pro aplikaci teorie úzkých míst (Drum - Buffer – Rope)BP
Algoritmy pro dopřední a zpětné plánováníBP
Animace logistických systémů ve výroběBP
Gantové diagramyBP
Metody pro určování optimální velikosti výrobních dávekBP
Návrh mikrorobotůBP
Optimální velikost výrobní dávky úzkého místaBP
Rozšířený kusovníkBP
Rozvrhování v diskrétní výroběBP
Rychlé algoritmy pro práce se seznamy a databázovými strukturamiBP
Algoritmy pro aplikaci teorie úzkých míst (Drum - Buffer – Rope)DP
Algoritmy pro dopřední a zpětné plánováníDP
Animace logistických systémů ve výroběDP
Nízko rychlostní elektrický generátor na bázi permanentních magnetůDP
Optimální velikost výrobní dávky úzkého místaDP
Rychlé algoritmy pro práce se seznamy a databázovými strukturamiDP
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
Použití neuronových sítí pro adaptivní řízení robotuDP
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.
Autonomní RC model lodiDP
Vytvoření laboratorní úlohy v prostředí MatlabBP

Přidělená témata

Ing. Ondřej Andrš, Ph.D.
Návrh řídicího systému pásového dopravníkuDP
Ing. Jan Chalupa
Nízko příkonový modul s termokamerouBP
Ing. Olga Davidová, Ph.D.
Jednoduché a rozvětvené regulační obvodyBP
Vliv velikosti vzorkovací periody při návrhu diskrétního regulačního obvoduBP
RNDr. Jiří Dvořák, CSc.
Řešení problému kanadského cestujícíhoBP
Plánování cesty mobilního robotuDP
Ing. Jan Hrbáček
Detekce překážek za použití kamerového 3D skeneruBP
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.
Využití prostředků řízených počítačem ve FabLab Brno pro výukuBP
Ing. et Ing. Stanislav Lang
Počítačové modelování 3D objektů pomocí povrchové sítěBP
Robotický stolní fotbal - herní strategieDP
Robotický stolní fotbal - optimalizace snímání hrací plochyBP
Lanový robot - detekce kolizíDP
Monitorování pracovního prostoru robotuDP
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.
Elektronický XylofonBP
Simulace průmyslových procesů a jejich řízení pomocí Siemens LOGO!BP
Návrh řízení kombinační váhy za pomocí řídicího systému SIMOTIONDP
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
Automatické čtení SPZ s využitím technik hlubokého učeníDP
Ing. František Vdoleček, CSc.
Metrologické charakteristiky elektrických teploměrůBP
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.
Algoritmy pro OCRBP
Data logging vozu Formula StudentBP

Odevzdaná/obhájená témata

Ing. Pavel Houška, Ph.D.
Řízení dvouosého polohovacího stolu BP
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
Řešení spojitých systémů evolučními výpočetními technikami D