English

Témata závěrečných prací 2016/2017

Odevzdaná/obhájená témata

RNDr. Jiří Dvořák, CSc.
Řešení problému kanadského cestujícího DP
Ing. Pavel Heriban, Ph.D.
Automatické zjištování rozměrových změn betonových směsí při tuhnutí DP
Univerzita a její areály – informace a navigace (mobilní aplikace) DP
Ing. Pavel Houška, Ph.D.
Návrh editoru typových štítků DP
Návrh uživatelsky přizpůsobitelného automatizovaného systému vizuální kontroly kvality pro montážní linky DP
Řízení dvouosého polohovacího stolu BP
Řízení lineárního pohonu HIWIN pomocí NI SoftMotion BP
Ing. Petr Jindra
Návrh a implementace programu pro převod UML struktur do programovacího jazyka DP
Ing. Jiří Kovář, Ph.D.
Serverová aplikace pro distribuované výpočty DP
Ing. et Ing. Stanislav Lang, Ph.D.
Návrh a realizace nové laboratorní úlohy s PLC B&R Automation BP
Návrh a realizace vzorových úloh pro PLC B&R Automation BP
Robotický stolní fotbal - detekce polohy protihráče BP
Robotický stolní fotbal - herní strategie DP
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.
Bezdrátový komunikační systém EnOcean v automatizaci budov BP
Elektronická ladička na ukulele BP
Laboratorní úlohy v LOGO! Soft Comfort BP
Návrh robotického ramene BP
Nové laboratorní úlohy pro předmět "Programovatelné automaty" BP
Sběrnice M-Bus v automatizaci budov BP
3D laserový skener pro skenování malých tvarových objektů BP
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
Arduino: programování v prostředí Matlab/Simulink BP
Nelineární řízení komplexních soustav s využitím evolučních přístupů D
Raspberry Pi: programování v prostředí Matlab/Simulink BP
Raspberry Pi: programování v prostředí Matlab/Simulink DP
Stabilizace chaosu: metody a aplikace DP
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.
Kontrolní systém brzd vlakových elektrických trakčních jednotek BP
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.
Analytická řešení vybraných typů diferenciálních rovnic: softwarová podpora pro studenty technických oborů BP
Fitness aplikace pro Android BP
Ing. Michal Růžička
Návrh a realizace detekce a sledování značky pro účel řízení semiautonomního konvoje BP
Návrh a realizace 3D skenovací metody založené na zpracování obrazu BP
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.
Optimalizace párování součástí ložisek DP
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
Algoritmy pro rozpoznávání pojmenovaných entit DP
Aplikace neuronových sítí BP
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.
Návrh a realizace elektroniky a software autonomního mobilního robotu DP
Návrh a realizace interaktivního grafického rozhraní pro komunikaci s robotickým konvojem BP
Návrh a realizace modelu podvozku mobilního robotu pro framework ROS BP
Návrh a realizace systému automatické kontroly připravků pro tvářecí stroj BP
Návrh řídicího systému pro model vozidla pohybujícího se v autonomním konvoji BP
Návrh simulačního modelu pohybu autonomního mobilního robotu v konvoji BP
Návrh struktury řidicího systému pro konvoj autonomních vozidel s využitím frameworku ROS BP
Řídicí panel pro automatizaci budov DP
Tvorba simulačních modelů mobilních robotů pro framework ROS BP
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.
IoT zařízení v Průmyslu 4.0 BP
Komunikace autonomních mobilních robotů a navigačních bodů DP
Vzorové příklady v prostředí ARMmbed BP