English

Témata závěrečných prací 2015/2016

Odevzdaná/obhájená témata

Ing. Pavel Houška, Ph.D.
Měření a vizualizace veličin v hydraulických obvodech BP
Návrh a realizace software pro řízení ablační cely DP
Použití NI SoftMotion pro řízení víceosých manipulátorů BP
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.
Využití mobilních robotů v zahradnictví BP
Ing. et Ing. Stanislav Lang, Ph.D.
Detekce kolize objektů v 3D prostoru DP
Robotický stolní fotbal DP
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.
Elektronický Xylofon BP
Nové laboratorní úlohy pro předmět "Automatizace budov" DP
Ing. Petr Mašek
Návrh a realizace řídící jednotky pneumatického manipulátoru DP
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
Expert Systems and Advanced Algorithms in Mobile Robots Path Planning D
Klasifikace dat s využitím umělých neuronových sítí BP
Robotický kit Bioloid Robotis Premium BP
Simultalní lokalizace, mapování a vytváření modelu prostředí pro autonomní robotiku DP
Stabilizace chaosu: metody a aplikace DP
Ing. Kamil Miškařík
Návrh konstrukce 3D tiskárny s rozšířenou funkcionalitou BP
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.
Ukázky řízení pohonu s měničem frekvence Sinamics S120 DP
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.
Distribuované optimalizační programy DP
Určení velikosti stavového prostoru BP
Virtuální svět DP
Ing. Michal Růžička
Návrh a realizace řídících systému pro mobilní robot DP
Ing. František Vdoleček, CSc.
Testování snímače proudění vzduchu BP
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.
Návrh a realizace softwarového modulu pro RFID docházkový systém BP
Návrh vestavného řešení pro automatický docházkový systém BP
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.
Inteligentní cykloblikač BP
Konstrukce mobilního robota pro monitorování teploty okolí DP
Modernizace malosériové výrobní linky DP
Návrh a realizace malosériové výrobní linky DP