English

Témata závěrečných prací 2014/2015

Odevzdaná/obhájená témata

RNDr. Jiří Dvořák, CSc.
Plánování cesty robotu pomocí algoritmů AO* DP
Ing. Pavel Houška, Ph.D.
Měření a analýza dynamických vlastností rotujících částí strojů DP
Návrh energeticky úsporného hydraulického systému pro silové zatěžování pohonných soustav vozidel DP
Návrh jednoúčelového stroje pro měření průhybu DP
Návrh ovladače pro PROFINET bus coupler DP
Návrh software jednoúčelového stroje pro výrobní testy DP
Použití EtherCAT bus couplers ve vývojovém prostředí NI LabVIEW BP
Řídicí systém spalovacího systému EKOGEM DP
Řízení a synchronizace elektrických pohonů v NI LabVIEW BP
Řízení jednoúčelového obráběcího stroje DP
Mourad Karakhalil
Návrh řízení bezkartáčových DC motorů v prostředí Matlab/Simulink nebo LabView BP
Ing. Jiří Kovář, Ph.D.
Mobilní aplikace pro vzdálenou obsluhu fotografických zařízení BP
MS Excel a Word Add-In pro načítání dat z databáze SQL serveru BP
Návrh testovacího pracoviště pro automatizované testování elektronické řídicí jednotky DP
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.
Automatizace domácího mikropivovaru BP
Hobby CNC frézka DP
Metody 3D skenování objektů BP
Robotický manipulátor pro řešení Hanojských věží BP
Řízení modelu linky SMC MAP 205 DP
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
Robotický had: konstrukce mobilní robotické platformy BP
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.
Ukázky regulací s prediktivním řízením DP
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.
Detekce mimiky obličeje DP
Určení velikosti stavového prostoru BP
Virtuální svět DP
Virtuální svět DP
Zpětný překladač jazyka Java DP
Ing. Michal Růžička
Návrh a realizace vizuálního lokalizačního systému pro autonomní mobilní robot BP
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.
Modely hromadné obsluhy DP
Srovnání programů pro optimalizaci BP
Systém řízení zásob DP
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
Modelování a simulace robotických aplikací DP
Použití strukturální metody pro rozpoznávání objektů DP
Ing. František Vdoleček, CSc.
Měření průtoku kapaliny BP
Testování snímače proudění vzduchu BP
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.
Návrh a realizace navigačního systému pro mobilní robot Bender II BP
Návrh a realizace softwarového modulu pro RFID docházkový systém BP
Návrh a realizace vestavného systému řízení mobilního robotu Bender II BP
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.
Moderní způsoby programování mikrokontroléru BP
Využití 8x8 LED matice a MEMS senzoru pro propagační účely BP