English

Témata závěrečných prací 2013/2014

Odevzdaná/obhájená témata

Ing. Ondřej Andrš, Ph.D.
Implementace strojového vidění pro řízení paralelního mechanismu BP
Možnosti použití Raspberry Pi pro domácí automatizaci BP
Návrh řídicího systému domácího zavlažování se Siemens LOGO! BP
prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.
Návrh regulace tlaku a průtoku v soustavě čerpadlo-nádrž D
Ing. Olga Davidová, Ph.D.
Srovnání jednoduchých a rozvětvených regulačních obvodů BP
RNDr. Jiří Dvořák, CSc.
Plánování cesty robotu pomocí mravenčích algoritmů DP
Ing. Ildikó Ficza, Ph.D.
Návrh uživatelského rozhraní pro simulaci dějů v EHD mazaných kontaktech BP
Ing. Pavel Houška, Ph.D.
Analýza pracovního prostoru Delta robotu BP
Možnosti silového řízení lineárních pohonů BP
Návrh CNC řídicího systému DP
Návrh přístroje pro analýzu vzniku a šíření trhlin DP
Přesnost a dynamika lineárních piezo motorů DP
Řízení lineární pohonů HIWIN DP
Ing. Jan Hrbáček, Ph.D.
Systémy správy baterií pro mobilní robotiku BP
Mourad Karakhalil
Měření a vizualizace dat ze senzoru vzdálenosti v reálném čase Arduino a XBee komunikaci v prostředí MATLAB BP
Ing. Lukáš Knispel
Manipulátor pro třídění kuliček řízený PLC BP
Ing. Jiří Kovář, Ph.D.
Návrh a realizace databáze informačního systému pro zpracování rizik obráběcích strojů DP
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.
Význam automatizace pro inovaci strojírenských výrobků BP
Zavádění projektového řízení do strojírenských firem BP
Ing. et Ing. Stanislav Lang, Ph.D.
Návrh a realizace vzorových úloh pro PLC B&R Automation BP
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.
Digitální podružné hodiny BP
Návrh a realizace řídicího systému vzdušného průzkumného prostředku BP
Realizace přístupového systému na bázi RFID BP
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
Hledání nejkratší cesty pomocí mravenčích kolonií - Java implementace DP
MATLAB/Global Optimization Toolbox: řešení optimalizačních problémů BP
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D.
Aplikační server pro HbbTV DP
doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc.
Ganttovy diagramy DP
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
Rozpoznávání objektů pomocí evolučních metod D
Ing. František Vdoleček, CSc.
Chyby a nejistoty při měření teploty BP
Kalibrace tlakoměrů DP
Metrologické charakteristiky snímače operativní teploty BP
Metrologické charakteristiky teploměrů BP
Moderní trendy v technickém měření BP
Soustava hodnocení tepelného stavu prostředí a analýza jejich nejistot měření D
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.
Návrh a realizace senzorického systému pro mobilní robot s využitím frameworku ROS DP
Návrh jednodeskového řídicího systému pro model vozidla pohybujícího se v autonomním konvoji BP
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.
Rozšiřující výukový modul k mikrokontroléru ATmega BP
Rozšiřující výukový modul k mikrokontroléru ATmega BP
Zjištění síťové architektury u poplachového přenosového systému LAN-RING DP