English

Témata závěrečných prací 2012/2013

Odevzdaná/obhájená témata

prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.
Aktivní kompenzace průhybu nástroje DP
Analýza stability řezného procesu obráběcího stroje vzhledem k samobuzenému kmitání D
Ing. Olga Davidová, Ph.D.
Hodnocení regulačního obvodu z hlediska stability, kvality a přesnosti regulace BP
RNDr. Jiří Dvořák, CSc.
Algoritmy vyhledávání BP
Plánování cesty robotu pomocí posilovaného učení DP
Plánování cesty robotu pomocí rojové inteligence DP
Ing. Pavel Houška, Ph.D.
Modernizace řízení dvojosého manipulátoru BP
Návrh a realizace CANopen komunikační jednotky DP
Návrh řízení výrobní linky s kontrolou rozměrů výrobků BP
Polohové řízení křížového stolu jednoúčelového výrobního stroje BP
Použití Peltierova článku pro řízení teploty BP
Ing. Jiří Kovář, Ph.D.
Metody rozpoznávání objektů snímaných kamerou pro účely robotické manipulace BP
Rešeršní studie problematiky zpracování dat v prostředí LabVIEW BP
Software pro evidenci poruchových stavů BP
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.
Kauzální analýza chyb řídících programů BP
Racionalizace procesů v prostředí LOTUS NOTES DP
Využití nových prostředků RFID BP
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.
Návrh a realizace řízení robotu TeachRobot BP
Optimalizace výrobního procesu s tříosými manipulátory Güdel na lince tepelného zpracování DP
Robot pro stolní tenis DP
Řízení modelů procesů EDU-mod programovatelným automatem řady S7-1200 BP
Řízení modelů procesů EDU-mod programovatelným automatem řady S7-1200 BP
Řízení stejnosměrného motoru pomocí PLC Simatic S7-1200 DP
Řízení 4 kolového robotu programovatelným automatem DP
Senzorika a řízení pohonů 4 kolového mobilního robotu DP
doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D.
Systém pro správu archivovaných dat DP
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
Genetické programování - Java implementace DP
Gramatická evoluce - Java/Matlab implementace DP
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.
Experimentální pracoviště řízeného pohonu s vysokou dynamikou DP
Laboratorní úloha řízení pohybu při přemisťování zavěšeného předmětu DP
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc.
Kryptografie a jeji implementace v Lotus Notes a Domino BP
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D.
Grafická uživatelská rozhraní pro mobilní zařízení BP
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.
Grafický editor pro OS Android DP
Informační a propagační portál ústavu BP
Návrh jednoduché MIDI sítě BP
On-line počítačové hry BP
Počítačové hry s technologií Unreal Engine BP
Tvorba aplikací pro Android ve vývojovém prostředí Eclipse BP
Tvorba počítačových her s využitím technologie XNA BP
Verzování databází DP
Vývoj aplikací s využitrím grafického vývojového prostředí Irrlicht Engine BP
Ing. František Vdoleček, CSc.
Metodika pro kalibraci objemu nádob a nádrží DP
Monitorování parametrů prostředí BP
Návrh systému řízení a diagnostiky ohřevu vody s využitím solární energie DP
Návrh zařízení pro měření a hodnocení tepelného stavu prostředí D
Využití bezdrátového měření teploty pro řízení rotační pece DP
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.
Návrh a realizace laboratorní úlohy řízení elektro-pneumatického manipulátoru FESTO DP
Návrh metody detekce vzájemné polohy vozidel v autonomním konvoji BP
Ověření možností komunikačních periferií jednodeskového systému BeagleBoard. BP
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.
Bezdrátové měření teploty připravovaného pokrmu BP
Konstrukce snímačů typu umělá kůže DP
Návrh dvoukolového autonomního robota DP
Přístupový bezpečnostní systém mobilního zařízení na principu RFID DP
SW pro simulaci autonomních robotu BP