English

Témata závěrečných prací 2011/2012

Odevzdaná/obhájená témata

prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.
OPTIMALIZACE NÁVRHU FUZZY ŘÍZENÍ VZHLEDEM K ROZSAHU POHYBŮ PARALELNÍHO MECHANISMU D
Využití opakovaně posilovaného učení pro řízení čtyřnohého robotu D
Ing. Olga Davidová, Ph.D.
Vliv velikosti vzorkovací periody na návrh diskrétního regulačního obvodu BP
Ing. Pavel Houška, Ph.D.
Automatizace děličky TOS DU 250 BP
Návrh a realizace řízení Tribometru BP
Návrh a realizace univerzálního záznamníku dat BP
Návrh řídicího systému dvoukolého mobilního robotu BP
Návrh řídicího systému robotického manipulátoru BP
Návrh senzorické soustavy a řízení laboratorní teplotní komory BP
Řízení nanášecích stolků pro hmotnostní spektrometry BP
Řízení tříosého kartézského manipulátoru BP
Volba a nasazení ERP systému DP
Ing. Jan Janečka, Ph.D.
Měření střední radiační teploty BP
Ing. Jiří Kovář, Ph.D.
Software pro zpracování dat z akcelerometru BP
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.
Návrh inovace termoformovacího stroje DP
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.
Demonstrační úlohy s KNX/EIB DP
Inteligentní dvou-ramenný žonglovací stroj DP
Návrh a realizace modelu automatické pračky BP
Návrh a realizace modelu mísicí jednotky BP
Návrh a realizace modelu posuvné jednotky BP
Realizace přístupového systému pro inteligentní budovy na bázi RFID BP
Řízení modelů procesů EDU-mod programovatelným automatem řady FX3U BP
Vyhodnocování chybovosti komponent pro měření parametrů z FVE BP
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
Pokročilé plánování cesty robotu (RRT) DP
Rozpoznávání řeči (číslice) BP
Solid Edge - návrh konstrukce podvozku všesměrového mobilního robotu BP
Všesměrové roboty – návrh konstrukce BP
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.
Řízení a monitorování teploty laboratorní pece BP
Řízení pohybů dvouramenného žonglovacího stroje DP
Řízení polohového servomechanismu s nespojitou přestavnou rychlostí. DP
Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.
Implementace řídicích členů pro mobilní kráčivý robot DP
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc.
Mikroprocesorové řízení ohřevu bazénu se slunečními kolektory DP
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.
Aplikace pro zamezení používání nelegálního a nežádoucího softwaru BP
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.
Implementace SolidWorks Enterprise PDM v konstrukční firmě BP
Informační systém pro evidenci jednání v obchodní firmě BP
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
Webová aplikace HelpDesk a synchronizace dat DP
Ing. František Vdoleček, CSc.
Návrh zařízení pro měření a hodnocení tepelného stavu prostředí D
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.
Návrh a realizace modulů pro ověřování funkčnosti HW periferií mobilního robotu. DP
Návrh a realizace navigačního systému pro autonomní mobilní robot. DP
Návrh dálkového ovládání mobilního robotu pomocí Microsoft Kinect. DP
Návrh řídicího modulu UAV robotu. DP
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.
Datalogger s paralelním záznamem dat BP
Konstrukce mobilního robota pro monitorování teploty okolí BP
Řízení manipulátoru pomocí mikrokontroléru BP
Vizualizace hydraulické smyčky pro testování ohřívačů užitkové vody DP
Vizualizace zkušebny pro klimatizační jednotky DP