English

Témata závěrečných prací 2010/2011

Odevzdaná/obhájená témata

prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.
Aktivní vyvažování jednotek vřeten obráběcích strojů BP
Inteligentní řídící člen aktivního magnetického ložiska D
Jednotky vřeten obráběcích strojů: aktivní kompenzace průhybu nástroje BP
Využití opakovaně posilovaného učení pro řízení čtyřnohého robotu D
Ing. Olga Davidová, Ph.D.
Návrh regulátorů pro regulované soustavy s velkými časovými konstantami BP
Řízení kmitavých regulovaných soustav s dopravním zpožděním BP
Řízení regulovaných soustav vyšších řádů BP
RNDr. Jiří Dvořák, CSc.
Algoritmy třídění BP
Expertní systém pro volbu vhodné metody využití odpadů DP
Expertní systémy BP
Navigace robotu pomocí grafových algoritmů DP
Plánování cesty autonomního lokomočního robotu na základě strojového učení D
Plánování cesty mobilního robotu pomocí mravenčích algoritmů DP
Programový systém pro řešení úloh dynamického programování DP
doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.
Analýza možností aktivního tlumení pro dopravní prostředky DP
Ing. Pavel Heriban, Ph.D.
Zakázkový firemní informační systém BP
Ing. Pavel Houška, Ph.D.
Digitální průmyslové kamery BP
Řídicí systém aktivního magnetického ložiska DP
Volba kamerového systému pro kontrolu kvality tisku BP
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc.
Optimalisace výrobně-montážní linky DP
Ing. Jana Košíková, Ph.D.
Parametry pracovního prostředí a jejich měření BP
Ing. Petr Krček, Ph.D.
Počítačová aplikace pro podporu obchodní činnosti firmy DP
Sportovní redakční systém BP
Systém pro internetovou komunikaci BP
doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D.
Sledování vybraného objektu v dynamickém obraze DP
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.
Predikce v projektech s využitím Markovských řetězců D
Výměna dat v automatizované výrobě BP
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.
Instalační sběrnice v inteligentních budovách BP
Integrované MEMS akcelerometry BP
Mobilní robot Micromouse II DP
Modely procesů v prostředí Control Web 6 BP
Modely soustav EDU-mod BP
Modely soustav EDU-mod BP
Návrh webového rozhraní pro evidenci a nastavení systémů WAGO – EnOcean BP
Souřadnicová CNC vrtačka DP
Výukový panel pro inteligentní instalační systém ABB i-bus® KNX/EIB DP
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
Genetické algoritmy – Multi-core CPU implementace DP
Optimalizace bezdrátových WiFi distribuovaných sítí DP
2D triangulace zdrojů tepelného záření BP
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.
Automatické řízení procesu dochlazování v cihlářské peci DP
Servomechanické řízení pohybu fotovoltaických panelů DP
Simulace řízení provozu teplovodu s dlouhým potrubím DP
Uzlovací stroj pro střeva, návrh zařízení a jeho automatického řízení DP
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D.
Aplikace pro evidenci a řízení strojírenské výroby DP
Rezervační systém využívající grafické možnosti HTML5 DP
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.
Komponenta pro monitoring serverů BP
Ladící třída pro PHP BP
Verzovaní souborů a projektů BP
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
Návrh a implementace systému vytápění objektu DP
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc.
Matematický model kotle na biomasu pro účely řízení D
Ing. František Vdoleček, CSc.
Emisivita a výsledek bezdotykového měření teploty DP
Měření teploty na rotační peci pomocí bezdrátových přístrojů BP
Model průtokoměru s clonou BP
Návrh systému měření teplot na zkušebně tepelných čerpadel DP
Nejistoty měření a statistické modely BP
Přesnost bezdotykového měření teploty DP
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.
Implementace softwarového rozhraní pro kameru OmniVision BP
Implementace systému vidění pro robota Bioloid BP
Ing. Jiří Voldán
Dynamické vlastnosti pohonu s frekvenčním měničem BP
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.
Bezkontaktní otáčkoměr pro točivé stroje BP
Modernizace zkušebního zařízení DP
Prostorový ultrazvukový snímač vzdálenosti BP