English

Témata závěrečných prací 2009/2010

Odevzdaná/obhájená témata

Ing. Olga Davidová, Ph.D.
Návrh regulátorů pro regulované soustavy s malými časovými konstantami BP
Ukázkové úlohy pro výuku automatizace BP
Ukázkové úlohy pro výuku automatizace BP
RNDr. Jiří Dvořák, CSc.
Navigace mobilního robotu pomocí fuzzy logiky DP
Plánování cesty robotu pomocí hejnových algoritmů BP
Řídicí a datové struktury v programovacích jazycích BP
Ing. Pavel Houška, Ph.D.
Modelování lineárního pohonu pro potřeby návrhu řízení DP
Návrh a realizace jednotek modulárního přístupového systému DP
Ovládací software manipulátoru Mini-Swing BP
Realizace řízení stejnosměrných elektromotorů BP
Software pro ovládání programovatelných regulátorů s webovým rozhraním DP
Ing. Petr Krček, Ph.D.
Plánování cesty neholonomního mobilního robotu DP
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.
Inverzní kyvadlo DP
Laboratorní úloha mechanický model výtahu BP
Lokalizace pomocí laserového dálkoměru SICK BP
Návrh a realizace konstrukce autonomního mobilního robotu BP
Řízení modelů procesů EDU-mod programovatelným automatem řady FX3U BP
Zavedení robotizovaného pracoviště do výroby BP
doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D.
Řízení tepelných zdrojů se zaměřením na spalování biomasy BP
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
AD Inventor – 3D modelování podvozku robotu O3-Osmera BP
Adobe Flash – interaktivní prezentace (optimalizace) BP
Celulární automaty (Game of Life) BP
IS – aplikace pro servisní management DP
Modul informačního systému – zpráva publikací BP
Návrh řízení všesměrového mobilního robotu O3-X DP
Optimalizace bezdrátových WiFi distribuovaných sítí DP
Plánování cesty robotu (RRT) BP
Polohová regulace motoru pomocí 8bit uP DP
Včelí algoritmus BP
4D Cinema - animace všesměrového mobilního robotu BP
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.
Automatické řízení pro vytápění výrobní haly DP
Bezkontaktní měření teplot BP
Generování časových průběhů programovatelným automatem BP
Laboratorní ukázka řízení asynchronního motoru DP
Průmyslové komunikační sítě pro automatizaci BP
Řízení pohybu při přemisťování zavěšeného předmětu DP
Sběr provozních dat z kovacího lisu BP
Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.
Realizace vybraných výpočtů pomocí grafických karet DP
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc.
Evoluční optimalizace řídicích algoritmů D
Optimalizace řídicího algoritmu pomocí evolučního algoritmu DP
Optimalizace tvorby konstrukčních týmů pomocí genetických algoritmů D
doc. RNDr. Karel Pellant, CSc.
Řešení úloh dynamiky těles pomocí matematických softwarů DP
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D.
Možnosti technologie Google Wave DP
PHP aplikace pro koordinaci subdodavatelských prací BP
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.
Bezpečnost lokálních počítačových sítí DP
Genetické algoritmy a rozvrhování DP
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.
Metody popisu elektrických soustav a jejich řešení BP
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
Strukturální metody identifikace objektů pro řízení průmyslového robotu D
Ing. František Vdoleček, CSc.
Analýza nejistot nepřímých měření DP
Klimatizační komora pro teplotní zkoušky DP
Měření v automatickém řízení BP
Nejistoty měření a statistické modely BP
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.
Návrh čtyřnohého robota pro soutěž RoboCup BP
Návrh konstrukce majáků pro indoor navigaci mobilních robotů BP
Návrh konstrukce mobilního autonomního robotu DP
Návrh řídicí jednotky pro autonomní mobilní robot BP
Vytvoření přenosného zařízení pro vyhodnocování zrychlení BP
Vytvoření řídicího software pro autonomní mobilní robot BP
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.
Inteligentní multiplexní systém pro spojitý signál BP
Současný stav vibrodiagnostiky BP
Vlastnosti moderních akcelerometrů BP