English

Témata závěrečných prací 2008/2009

Odevzdaná/obhájená témata

Ing. Olga Davidová, Ph.D.
Návrh diskrétního regulačního obvodu algebraickými metodami řízení BP
Programové vybavení pro modelování automatizačních úloh BP
Řízení nekmitavých regulovaných soustav s dopravním zpožděním BP
RNDr. Jiří Dvořák, CSc.
Plánování cesty mobilního robota pomocí genetického algoritmu BP
Plánování cesty robota pomocí dynamického programování DP
Plánování cesty robota pomocí mravenčích systémů BP
Plánování výroby v podmínkách neurčitosti DP
Ing. Pavel Heriban, Ph.D.
Sledovácí systém rozsáhlé počítačové sítě DP
Ing. Pavel Houška, Ph.D.
Modelování lineárního pohonu s DC motorem pro potřeby řízení DP
Možnosti realizace paralelně zpracovávaných úloh v programovacích jazycích BP
Použití inerciálních snímačů pro řízení mobilních robotů DP
Software pro řízení manipulátoru rychlostních sond BP
Ing. Petr Krček, Ph.D.
Informační systém pro překladatelskou agenturu DP
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.
Hierarchické řízení vícesměrového robota DP
Historie automatizace v Čechách BP
Návrh www stránek pro podporu řízení firmy DP
Nové směry v údržbě automatických soustav BP
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.
Aplikace s 3D laserovým dálkoměrem SICK DP
Aplikace servopohonu s asynchronním motorem pro řízení divadelní točny. BP
Laboratorní úloha elektronický model výtahu BP
Laboratorní úlohy pro PLC Mitsubishi BP
Model dopravní křižovatky BP
Model tepelné soustavy BP
Modul pro zpracování signálů z inkrementálního rotačního snímače BP
Řízení inverzního kyvadla programovatelným automatem DP
Řízení krokových motorů programovatelným automatem BP
Řízení stejnosměrného motoru pomocí PLC Simatic S7-200 DP
Zařízení pro kropení betonových výrobků BP
doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D.
Identifikace regulované soustavy, jednotka pro spalování biomasy DP
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
Čárové kódy DP
Distribuované výpočty s využitím technologie ActionScript DP
Gramatická evoluce – Java DP
Inteligentní senzorická síť navržená pro specifikaci 802.15.4 (beta aplikace) DP
Návrh testovací stanice pro VGT ventil BP
Optimalizace bezdrátových WiFi distribuovaných sítí DP
Řízení inteligentních pohonů IclA s využitím sběrnice CAN DP
Řízení samoobslužných dveří a vzduchového pérování městského autobusu pomocí sběrnice CAN DP
Využití mobilních AP jednotek pro bezdrátové připojení koncových zařízení DP
Zpracování obrazu mikroskopických vzorků DP
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.
Automatické řízení mikrosoustrojí malé vodní elektrárny BP
Modely silové části regulace vodní turbiny DP
Monitorování provozu osobního automobilu s využitím servisní přípojky BP
Regulace polohy svisle otáčivého ramene DP
Ukázka řízení otáček motoru frekvenčním měničem DP
Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.
Rešeršní studie řídicích členů pro čtyřnohé kráčivé mobilní roboty BP
Software pro řízení experimentů na biomechanickém testovacím zařízení. DP
doc. RNDr. Karel Pellant, CSc.
Aplikace systému Maple při řešení úloh kinematiky a dynamiky BP
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.
Návrh a implementace vysoce dostupné aplikace v unixovém prostředí pro "call back system" DP
Software pro malou spediční firmu DP
Tvorba internetových aplikací pomocí Rich Internet Application Adobe AIR DP
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.
Aplikace Voroného diagramů v plánování dráhy robotu BP
Minimalizace logických funkcí BP
Optimalizace expedice zboží z regálového systému logistického skladu DP
Zpracování neurčitých údajů v databázích DP
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
Metody a algoritmy pro rozpoznávání obličejů DP
Optimalizace síťového přepínače pomocí neuronové sítě DP
Realizace modulu informačního systému pro příjem objednávek DP
Zpracování obrazu při určování topografických parametrů povrchů DP
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc.
Frekvenční metody pro vyšetřování diskrétních regulačních systémů DP
Ing. František Vdoleček, CSc.
Korekce a kompenzace při měření teplot DP
Měření teploty v technické diagnostice BP
Model měření výšky hladiny DP
Přesnost nepřímých měření BP
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.
Modernizace jednoúčelového stroje PUSH-PACK BP
Návrh a realizace univerzální mikroprocesorové řídící jednotky DP
Realizace hydraulického obvodu pomocí systému mikro-hydrauliky BP
Realizace jednoduchého dynamického modelu pomocí ODE BP
Realizace řídicího systému pro hydraulický manipulátor DP
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.
Modernizace klimatizační komory DP
Návrh řídícího systému motocyklu k potlačení jezdeckých chyb vedoucích k nehodám DP
Přístupové a zabezpečovací systémy v automatizaci budov DP