English

Témata závěrečných prací 2007/2008

Odevzdaná/obhájená témata

prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc.
Návrh řídicího členu s použitím neuronové sítě s radiální bází DP
Ing. Olga Davidová, Ph.D.
Katalog typizovaných logaritmických frekvenčních charakteristik BP
RNDr. Jiří Dvořák, CSc.
Algoritmy třídění BP
Plánování cesty mobilního robota DP
Ing. Pavel Heriban, Ph.D.
Informační systém logistiky servisní firmy DP
Ing. Miroslav Holý
Programové vybavení laboratoře řídící techniky BP
Ing. Pavel Houška, Ph.D.
Možnosti řízení Stewartovy platformy DP
Návrh konstrukce a řízení manipulátoru pro laboratorní měření teplotního pole DP
Realizace hardware laboratorního testovacího přípravku pro aktivní magnetické ložisko BP
Řídicí jednotka pro malé EC motory s univerzálním softwarovým rozhraním DP
Ing. Petr Krček, Ph.D.
Radiový watchdog DP
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.
Automatizované sledování výrobních strojů DP
Historie automatizace a hodinové stroje v Čechách BP
Komunikace lidí a robotů BP
Návrh algoritmů pro modul informačního systému DP
Návrh subsystému CRM firemního informačního systému DP
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.
Model robotu v Pythonu BP
Řízení procesu třídění programovatelným automatem DP
Sběrnice používané v oblasti programovatelných automatů BP
Simulační modely EDUmod pro PLC v NI LabVIEW DP
Vytvoření výukových podkladů pro práci ve vývojovém prostředí Logo! Soft Comfort BP
Vytvoření výukových podkladů pro práci ve vývojovém prostředí PC WorX BP
Vytvoření výukových podkladů pro práci ve vývojovém prostředí STEP 7-Micro/WIN BP
3D laserový dálkoměr vertikálně polohovatelný BP
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
Interaktivni simulace s využitím technologie Flash BP
MATLAB Cryptography Toolbox DP
Počítačová simulace pohybu a plánování trajektorie mobilního robotu. DP
Řízení pohonů pomocí PLC s využitím sběrnice CAN DP
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.
Analýza spolehlivosti parních turbin s příslušenstvím BP
Řízené nabíjení akumulátoru s detailním vyhodnocováním BP
Řízení chodu kostelních zvonů programovatelným automatem BP
Řízení ramene motoru a určení hmotnosti předmětu z dynamiky pohybu DP
Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.
Návrh a realizace nejnižší vrstvy řízení čtyřnohého kráčivého robotu BP
Využití ODE pro Sestavení Dynamického Modelu Čtyřnohého Robotu BP
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc.
Elektronická podpora předmětu Počítačový hardware DP
Model nelineární soustavy DP
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D.
Evidence a rozbor délek trvání pracovních úkonů při výrobě forem BP
Převod agendy obchodní společnosti do elektronické podoby BP
Skladové hospodářství pro Vinotéku BP
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.
Algoritmy třídění BP
Aproximativní a heuristické metody řešení NP-těžkých problémů DP
Implementace modulárního informačního systému v prostředí Delphi DP
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
Návrh síťového prvku pomocí neuronové sítě DP
Zajištění QoS v rozsáhlých sítích BP
Ing. František Vdoleček, CSc.
Analýza nejistot měření v plynárenství BP
Bezdotykové měření teploty BP
Měření tlaku s podporou počítače BP
Nejistoty přesných délkových měření BP
Programové vybavení pro počítačovou podporu měření BP
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.
Návrh automatického generátoru prostředí pro mobilní robot BP
Návrh konstrukce hydraulicky ovládaného ramene BP
Provedení ověřovacích experimentů lokalizace mobilního robotu. BP
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.
Automatická kalibrace snímačů vibrací BP
Chybové frekvence ložisek DP
Dynamické charakteristiky elektrických teploměrů BP
Měření teploty pomocí mikrokontroléru BP
Počítačové měření teploty BP
Vliv teploty na snímače vibrací BP