English

Témata závěrečných prací 2006/2007

Odevzdaná/obhájená témata

Ing. Olga Davidová, Ph.D.
Aplikace Ziegler-Nicholsovy metody na diskrétní regulační obvody BP
Integrální metody návrhu spojitých regulátorů BP
Metody návrhu číslicových regulátorů BP
Návrh fuzzy regulátoru DP
Návrh parametrů spojitých regulátorů BP
Vliv faktorů na fuzzy regulaci DP
prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.
Algoritmy subpixelového rozlišení v obrazech DP
Implementace momentové metody rozpoznávání objektů DP
Ing. Vladimír Dumek, Ph.D.
Realizace informačního systému v prostředí Internetu DP
RNDr. Jiří Dvořák, CSc.
Optimalizace dynamických výrobních dávek BP
Programový systém pro plánování a rozvrhování výroby DP
Ing. Pavel Heriban, Ph.D.
Informační systém pro podporu činnosti malé firmy DP
Počítačová síť kulturní, vzdělávací a informační organizace DP
Školní informační systém DP
Výběr antivirového programu pro malou firemní LAN BP
Ing. Miroslav Holý
Indikátor rojové nálady včelstva DP
Kontrolní systém karuselové výrobní linky DP
Měření konduktivity medu BP
Rekuperace tepelných ztrát venkovními zdmi DP
Telemetrická úlová váha DP
Vytápění a klimatizace obytných prostor BP
Ing. Pavel Houška, Ph.D.
Inerciální snímače pro zpřesňování odometrie mobilních robotů BP
Možnosti identifikace a monitorování pohybu zboží a osob BP
Řídicí systém pro mobilní kolové roboty DP
Vzdálená komunikace objektů a XML na platformě .NET BP
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.
Aplikace produktu VISIO k popisu modelů pro automatizaci BP
Automatizovaná evidence hardware a software BP
Návrh programu pro přípravu testovacích dat BP
Porovnávací studie databází BP
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.
Algoritmy pro hledání cesty BP
Bezdrátová technologie Wi-Fi BP
Možnosti využití Bluetooth komunikace pro mobilní robotiku BP
Použití bezdrátových technologií pro komunikaci v mobilní robotice BP
Srovnání lokalizačních metod pro mobilní robotiku BP
Tvorba formací skupiny mobilních robotů BP
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
Aplikace testovacího modulu e-learningového systému vytvořené pomocí technologie Java – teorie informace a kódování BP
Evoluční algoritmy – Matlab GATE toolbox DP
Gramatická evoluce – aplikace a implementace v jazyce Java DP
Interaktivní webové aplikace vytvořené pomocí technologie Adobe Flash - TEORIE KÓDOVÁNÍ BP
L-systémy a systémy iterovaných funkcí – popis a realizace v prostředí Matlab BP
Pilotní Klient/Server aplikace testovacího modulu e-learningového systému BP
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.
Návrh laboratorního cvičení s prostředím Control Web 5 BP
Rychlé vyhodnocování nízkých kmitočtů automatem fy Phoenix Contact DP
Syntéza stavového regulátoru výkonu vodní turbiny numerickou metodou DP
Systém řízení výsuvných dveří BP
Ing. Vít Ondroušek, Ph.D.
Uživatelské rozhraní pro řízení experimentů na biomechatronických přístrojích BP
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc.
WWW stránky pro mezinárodní konferenci BP
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D.
On-line agenda pro ISO certifikaci DP
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.
Analýza síťového provozu DP
Překladač procedurálního jazyka do zásobníkového mezikódu DP
WWW aplikace pro podporu organizace výuky Informatika I BP
WWW aplikace pro správu dat popisujících plánky budov FSI BP
Ing. Bořek Řezanina
Porovnání systémů výběru mýtného BP
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.
Minimalizace logických funkcí BP
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
Realizace firemního informačního systému DP
Software pro řízení humanoidního robotu DP
Ing. František Vdoleček, CSc.
Analýza nejistot měření při použití souřadnicového měřicího stroje DP
Analýza plynů BP
Automatické měřicí pracoviště DP
Model dálkového měření DP
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D.
Konstrukce jednoduchého autonomního vysavače. BP
Návrh a realizace metody globální lokalizace ve známém prostředí pro mobilní robot. DP
Návrh a realizace metody mapování okolí pro mobilní robot. DP
Sestavení souboru multimedialnich interaktivních schémat hydrogenerátorů. BP
Sestavení souboru multimedialnich interaktivních schémat hydromotorů. BP
Sestavení souboru multimedialnich interaktivních schémat rozvaděčů. BP
Vytvoření statistického modelu pohybu autonomního robotu. BP