English

VZR Základy automatického řízení

předmět stupeň ročník semestr obor
VZR 1 2 zimní Aplikovaná informatika a řízení
VZR 1 2 zimní Výrobní technika
VZR-K 1 2 zimní Aplikovaná informatika a řízení

Garant

prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.

Anotace

Cílem kurzu je seznámit studenty s hlavními pojmy z automatizace a z řídicích systémů. První část kurzu seznamuje s logickými řídicími systémy. Uvádí logické funkce, logické prvky a kombinační a sekvenční logické obvody. Samozřejmě včetně minimalizace logických funkcí zejména použitím Karnaughových map. Druhá část kurzu obsahuje základní poznatky z lineárních spojitých řídicích systémů. Řeší problémy analýzy prostřednictvím impulsních a přechodových funkcí a frekvenčními metodami. Matematickým základem je Laplaceova transformace. Důležitou částí je základní teorie zpětnovazebních systémů včetně vyšetřování jejich stability, přesnosti a kvality regulace. Třetí část kurzu zahrnuje základy diskrétního řízení. Matematickým základem je Z - transformace a diferenční rovnice. Základní popis systémů jsou impulsní a přechodová funkce. Otázky stability jsou řešeny např. bilineární transformací a PSD algoritmus číslicového regulátoru vychází ze Z - transformace.

Další informace: VZR, VZR-K