English

VZI Matematické základy informatiky

předmět stupeň ročník semestr obor
VZI 2 1 zimní Aplikovaná informatika a řízení
VZI 2 1 zimní Aplikovaná informatika a řízení (P)
VZI-A 2 1 zimní Aplikovaná informatika a řízení
VZI-K 2 1 zimní Aplikovaná informatika a řízení
VZI-K 2 1 zimní Aplikovaná informatika a řízení (P)

Garant

prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.

Anotace

Kurz seznamuje studenty se základy matematické informatiky. Jsou diskutovány základní matematické struktury oboru, jejich vlastnosti a implementace. Jako vyjadřovacího jazyka je užito C#. Je demonstrováno praktické využití vět a důsledků při implementaci jednoduchých technických aplikací.

Další informace: VZI, VZI-K, VZI-A