English

VVF Vyšší formy řízení

předmět stupeň ročník semestr obor
VVF 2 2 zimní Aplikovaná informatika a řízení
VVF 2 2 zimní Aplikovaná informatika a řízení (P)
VVF-K 2 2 zimní Aplikovaná informatika a řízení
VVF-K 2 2 zimní Aplikovaná informatika a řízení (P)

Garant

prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc.

Anotace

Kurz je zaměřen na moderní metody návrhu a syntézy regulačních obvodů s využitím metod umělé inteligence. Prezentovány jsou vybrané metody umělé inteligence, optimální a adaptivní metody řízení, fuzzy řízení a neuronový regulátor. Student si osvojí jak teoretickou tak praktickou implementaci prezentovaných metod a RT řízení. Předmět rozšiřuje znalosti specifických částí aplikované informatiky do oblasti pokročilého řízení. Využita je nejmodernější softwarová i hardwarová technologie firem B&R Automation a Mathworks (Matlab/Simulink) i podstatné know-how autorů předmětu.

Další informace: VVF, VVF-K