English

VTI Teorie informace a kódování

předmět stupeň ročník semestr obor
VTI 1 3 zimní Aplikovaná informatika a řízení
VTI 2 1 zimní Aplikovaná informatika a řízení
VTI 2 2 zimní Matematické inženýrství
VTI-A 1 1 zimní Základy strojního inženýrství
VTI-A 2 1 zimní Strojní inženýrství
VTI-K 1 3 zimní Aplikovaná informatika a řízení
VTI-K 2 1 zimní Aplikovaná informatika a řízení

Garant

doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Anotace

Kurz je zaměřen na základní pojmy teorie informace (zpráva, množství informace, jednotka informace, entropie, přenos informace, diskrétní a spojité kanály) a signálů (zpracování signálů, modulace). Dále kurz zahrnuje základní přehled metod kódování v oblastech: čárových kódů, kompresních kódů, protichybových kódů a kryptografie. V závěru kurzu jsou prezentovány moderní trendy v oblasti kódování (kvantové opravné kódy, kvantová kryptografie).

Další informace: VTI, VTI-K, VTI-A