English

VSV Strojové vidění

předmět stupeň ročník semestr obor
VSV 2 2 zimní Aplikovaná informatika a řízení
VSV 2 2 zimní Aplikovaná informatika a řízení (P)
VSV-A 2 1 zimní Strojní inženýrství
VSV-A 2 2 zimní Aplikovaná informatika a řízení
VSV-K 2 2 zimní Aplikovaná informatika a řízení
VSV-K 2 2 zimní Aplikovaná informatika a řízení (P)

Garant

prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.

Anotace

Předmět seznamuje s podstatou vzniku digitální fotografie a s prací s digitální fotografií v kontextu strojového vidění. Zvláštní pozornost je věnována požadavkům strojového vidění na způsob snímání obrazu a osvětlení scény.

Další informace: VSV, VSV-K, VSV-A