English

VSP Simulace, plánování a rozvrhování výroby

předmět stupeň ročník semestr obor
VSP 1 2 letní Aplikovaná informatika a řízení
VSP-K 1 2 letní Aplikovaná informatika a řízení

Garant

doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc.

Anotace

Předmět seznamuje studenty s moderními metodami pro simulace a modelování výrobních systémů. Jsou rozebírány aplikace simulačních modelů při projektování a řízení systémů a procesů, a to v oblasti strategického plánování a operativního řízení výroby. Ve výuce jsou používány nejmodernější simulační softwarové produkty. Studenti získávají znalosti a praktické zkušenosti z využití moderních přístupů pro plánování a rozvrhování s ohledem na požadavky Průmysl 4.0. Studenti získávají znalosti, které jim dovolí rozlišovat různé metody pro plánování a rozvrhování výroby, aplikované do podnikových informačních systémů. Kurz umožní posluchačům připravit si simulační model a řešit vlastní kapacitní, plánovací, projekční atd. problémy za využití moderních, interaktivních, simulačních a APS prostředků.

Další informace: VSP, VSP-K

VSP-A Simulace, plánování a rozvrhování výroby

předmět stupeň ročník semestr obor

Garant

doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc.

Anotace

Předmět seznamuje studenty s moderními metodami pro simulaci a plánování výrobních systémů. Jsou rozebírány aplikace simulačních modelů při projektování a řízení systémů a procesů, a to v oblasti strategického plánování a operativního řízení výroby. Ve výuce jsou používány nejmodernější simulační a APS softwarové produkty. Vyučovaná problematika v oblasti simulace, plánování a rozvrhování je zaměřena na nasazení do (smart) výroby pro Industry 4.0.

Další informace: VSP-A