English

VSC Soft Computing

předmět stupeň ročník semestr obor
VSC 2 1 letní Aplikovaná informatika a řízení
VSC 2 1 letní Aplikovaná informatika a řízení (P)
VSC-K 2 1 letní Aplikovaná informatika a řízení
VSC-K 2 1 letní Aplikovaná informatika a řízení (P)

Garant

doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Anotace

Kurz seznamuje se základními přístupy k Soft Computing a klasickými metodami používanými v této oblasti. Použitelnost metod je demonstrována na řešení jednoduchých inženýrských problémů.

Další informace: VSC, VSC-K

VSC-A Soft Computing

předmět stupeň ročník semestr obor
VSC-A 2 1 letní Aplikovaná informatika a řízení
VSC-A 2 1 letní Strojní inženýrství

Garant

doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Anotace

Kurz seznamuje se základními přístupy k Soft Computing a klasickými metodami používanými v této oblasti. Použitelnost metod je demonstrována na řešení jednoduchých inženýrských problémů.

Další informace: VSC-A