English

VPW Programování pro Windows

předmět stupeň ročník semestr obor
VPW 2 1 zimní Matematické inženýrství
VPW 2 2 zimní Aplikovaná informatika a řízení
VPW 2 2 zimní Aplikovaná informatika a řízení (P)
VPW-K 2 2 zimní Aplikovaná informatika a řízení
VPW-K 2 2 zimní Aplikovaná informatika a řízení (P)

Garant

Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Anotace

Událostmi řízené programování, použití Windows API, objekty jádra, procesy a toky, synchronizační objekty, virtuální paměťový prostor, okna, dialogová okénka, ovládací prvky, prostředky (zdroje), grafické rozhraní, fonty, palety, tiskový výstup, registr, inicializační soubory.

Další informace: VPW, VPW-K