English

VPL Programovatelné automaty

předmět stupeň ročník semestr obor
VPL 1 3 zimní Aplikovaná informatika a řízení
VPL-K 1 3 zimní Aplikovaná informatika a řízení

Garant

doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Anotace

Kurs rozšiřuje látku z prostředků automatického řízení o regulátory s nespojitým a impulsním výstupem. Dále se kurz zabývá strukturou a parametry programovatelných automatů, jejich konfigurací a možnostmi jejich programování. Programovatelné automaty jsou totiž jedním z nejčastěji využívaných prvků v současné automatizační technice. Dá se konstatovat, že většina řídících systémů se dnes bez programovatelných automatů (PLC) neobejde.

Další informace: VPL, VPL-K