English

VPK Počítačová komunikace

předmět stupeň ročník semestr obor
VPK 2 2 letní Aplikovaná informatika a řízení
VPK 2 2 letní Aplikovaná informatika a řízení (P)
VPK-A 2 1 letní Strojní inženýrství
VPK-A 2 2 letní Aplikovaná informatika a řízení
VPK-K 2 2 letní Aplikovaná informatika a řízení
VPK-K 2 2 letní Aplikovaná informatika a řízení (P)

Garant

doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Anotace

Kurs je zaměřen na technickou stránku i softwarové řešení komunikace v datových i technologických sítích. Jsou probrány principy komunikace, propojování sítí, platformy počítačových i průmyslových sítí. Značná pozornost je věnována rodině protokolů TCP/IP včetně ukázek tvorby aplikací, které využívají protokoly TCP a UDP.

Další informace: VPK, VPK-K, VPK-A