English

VPG Počítače a grafika

předmět stupeň ročník semestr obor
VPG 2 2 zimní Aplikovaná informatika a řízení
VPG 2 2 zimní Aplikovaná informatika a řízení (P)
VPG-A 2 1 zimní Strojní inženýrství
VPG-A 2 2 zimní Aplikovaná informatika a řízení
VPG-K 2 2 zimní Aplikovaná informatika a řízení
VPG-K 2 2 zimní Aplikovaná informatika a řízení (P)

Garant

prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.

Anotace

Úvod do historie počítačové grafiky, metody 2D a 3D grafiky, úvod do problematiky barev a barevných systémů, záznamu a zpracování obrazu, klasifikace zobrazovacích zařízení, rozbor používaných textových a grafických uživatelských rozhraní, úvod do DTP a přehled používaných tiskových výstupů a technologií.

Další informace: VPG, VPG-K, VPG-A