English

VOB Objektově orientované programování

předmět stupeň ročník semestr obor
VOB 2 1 zimní Aplikovaná informatika a řízení
VOB 2 1 zimní Aplikovaná informatika a řízení (P)
VOB-A 2 1 zimní Aplikovaná informatika a řízení
VOB-A 2 1 zimní Strojní inženýrství
VOB-K 2 1 zimní Aplikovaná informatika a řízení
VOB-K 2 1 zimní Aplikovaná informatika a řízení (P)

Garant

doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na objektově orientované programování a jeho použití při návrhu a realizaci softwarových systémů. Výklad technik OOP je z hlediska metodiky částečně držen v obecné rovině, detaily implementace a praktické příklady používají jazyk C++.

Další informace: VOB, VOB-K, VOB-A