English

VO1 Optimalizace I

předmět stupeň ročník semestr obor
VO1 1 3 zimní Aplikovaná informatika a řízení
VO1-K 1 3 zimní Aplikovaná informatika a řízení

Garant

prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.

Anotace

Úloha optimalizačních metod v operačním výzkumu, kybernetice a systémových vědách. Modelování systémů. Úlohy systémové analýzy. Optimalizační problémy a vybrané metody jejich řešení. Lineární programování. Jednoduché nelineární problémy. Dynamické programování diskrétních deterministických procesů. Metoda kritické cesty. Příklady aplikací metod operačního výzkumu v technické a ekonomické praxi.

Další informace: VO1, VO1-K