English

VNS Navrhování systémů řízení

předmět stupeň ročník semestr obor
VNS 1 3 zimní Aplikovaná informatika a řízení

Garant

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.

Anotace

Je popisována architektura, komponenty, klasifikace a funkce firemních informačních systémů. Jsou ukázány různé modely životního cyklu tvorby software, metod strukturovaného návrhu a objektově orientovaného návrhu. Jsou vysvětleny funkce a architektury CASE produktů a principy počítačové podpory tvorby software. Je diskutována problematika jakosti software podle ISO 25000, modelu zralosti procesů CMM, V-modelu a norem ISO 9000. Jsou popsány různé matematické metody řízení projektů (CPM,PERT,EVM, MTA apod.)a využití rizikového inženýrství v SW projektech.

Další informace: VNS