English

VMD Měřicí a diagnostické techniky

předmět stupeň ročník semestr obor
VMD 2 1 zimní Aplikovaná informatika a řízení
VMD-K 2 1 zimní Aplikovaná informatika a řízení

Garant

Ing. František Vdoleček, CSc.

Anotace

Předmět představuje jisté spojení problematiky měření a technické diagnostiky. Provoz moderních strojů a zařízení je již nepředstavitelný bez zvládnutí systémů údržby a v nich začleněné diagnostiky. Diagnostická technika není zase schopna plnit svou funkci bez kvalitní měřicí techniky. Předmět se tedy zaměřuje na kvalitu měření, tj. návaznost měřidel, jejich kalibraci a ověřování. V dalším si všímá diagnostiky v systémech údržby, především pak metod a prostředků základních dvou nejrozšířenějších oborů – vibrodiagnostiky a termodiagnostiky. Celou problematiku řeší v kontextu moderní úrovně techniky včetně počítačové podpory. Vše je zaměřeno nejen na běžné stroje a zařízení, ale také na prvky systémů automatického řízení. Pozornost je věnována rovněž vlivu prostředí na měřicí a diagnostickou techniku i sledování jeho parametrů a následným korekcím.

Další informace: VMD, VMD-K