English

VG0 Základy grafického programování v LabVIEW

předmět stupeň ročník semestr obor
VG0 1 3 zimní Aplikovaná informatika a řízení
VG0 2 1 zimní Výrobní stroje, systémy a roboty
VG0 2 1 zimní Výrobní stroje, systémy a roboty (P)
VG0 2 2 zimní Konstrukční inženýrství

Garant

Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Anotace

Principy grafického programování a vývoje aplikací v grafickém programovacím jazyce LabVIEW. Programové smyčky, časové smyčky, synchronizace běhu smyček, návrh a realizace real-time aplikací. Práce s multifunkčním HW, měření, ovládání, řízení a komunikace. Tvorba udržovatelného a znovupoužitelného kódu, refactoring.

Další informace: VG0