English

VFL Funkcionální programování a jazyk Lisp

předmět stupeň ročník semestr obor
VFL 2 2 letní Aplikovaná informatika a řízení
VFL 2 2 letní Aplikovaná informatika a řízení (P)

Garant

RNDr. Jiří Dvořák, CSc.

Anotace

Předmět je věnován následujícím tématům: Principy funkcionálního programování. Jazyk Lisp: základní vlastnosti, datové typy, programové struktury, vyhodnocování symbolických výrazů, funkce a makra. Příklady řešení problémů umělé inteligence v Lispu.

Další informace: VFL