English

VES Expertní systémy

předmět stupeň ročník semestr obor
VES 2 1 letní Aplikovaná informatika a řízení
VES 2 1 letní Aplikovaná informatika a řízení (P)

Garant

RNDr. Jiří Dvořák, CSc.

Anotace

Předmět začíná popisem principů činnosti expertních systémů. Dále pokračuje seznámením s vybranými jazyky pro umělou inteligenci (Lisp, Clips a Prolog) a jejich použitím pro řešení problémů umělé inteligence včetně tvorby expertních systémů. V závěrečné části předmětu jsou prezentovány vybrané expertní systémy a jsou popsány způsoby zpracování neurčitosti.

Další informace: VES