English

VEA Elektrické automatizační prostředky

předmět stupeň ročník semestr obor
VEA 1 2 letní Aplikovaná informatika a řízení
VEA-K 1 2 letní Aplikovaná informatika a řízení

Garant

doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Anotace

Základy měření elektrických veličin, zpracování dat. Základy senzoriky, volba, použití a charakteristiky snímačů: teploty, přítomnosti, polohy, rychlosti a zrychlení, síly, kroutícího momentu a hmotnosti. Volba a použití aktuátorů, jejich ovládání a řízení: elektrický ohřev, elektrické pohony a piezo aktuátory. Volba řídicích systémů, DAQ, přizpůsobení signálů a komunikační sběrnice, chytré snímače a komplexní senzorické systémy.

Další informace: VEA, VEA-K