English

VDS-A Databázové systémy

předmět stupeň ročník semestr obor

Garant

prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.

Anotace

Předmět představuje úvod do problematiky databázových systémů. Zabývá se následujícími tématy: Zpracování dat, problém redundance a nekonzistence, integrita, utajení, víceuživatelský přístup k datům. Index-sekvenční organizace dat. Integritní omezení pro vztahy. Architektura databázového systému, datové modely. E-R model, relační algebra, dotazovací jazyk relační algebry. Teoretické aspekty návrhu informačních systémů. Funkční závislosti, normální formy relací, dekompoziční teorém. Dotazovací jazyk SQL. Databáze na webu. HTML, PHP a MySQL.

Další informace: VDS-A

RDB Databázové systémy

předmět stupeň ročník semestr obor
RDB 2 2 letní Inženýrská mechanika a biomechanika

Garant

prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.

Anotace

Předmět představuje úvod do problematiky databázových systémů. Zabývá se následujícími tématy: Zpracování dat, problém redundance a nekonzistence, integrita, utajení, víceuživatelský přístup k datům. Index-sekvenční organizace dat. Integritní omezení pro vztahy. Architektura databázového systému, datové modely. E-R model, relační algebra, dotazovací jazyk relační algebry. MySQL Workbench. Teoretické aspekty návrhu informačních systémů. Funkční závislosti, normální formy relací, dekompoziční teorém. Dotazovací jazyk SQL. Databáze na webu. HTML, PHP a MySQL. Bezpečnost dat.

Další informace: RDB

VDS Databázové systémy

předmět stupeň ročník semestr obor
VDS 1 2 letní Matematické inženýrství
VDS 1 3 letní Aplikovaná informatika a řízení
VDS 2 1 letní Aplikovaná informatika a řízení
VDS-K 1 3 letní Aplikovaná informatika a řízení
VDS-K 2 1 letní Aplikovaná informatika a řízení

Garant

prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.

Anotace

Předmět představuje úvod do problematiky databázových systémů. Zabývá se následujícími tématy: Zpracování dat, problém redundance a nekonzistence, integrita, utajení, víceuživatelský přístup k datům. Index-sekvenční organizace dat. Integritní omezení pro vztahy. Architektura databázového systému, datové modely. E-R model, relační algebra, dotazovací jazyk relační algebry. MySQL Workbench. Teoretické aspekty návrhu informačních systémů. Funkční závislosti, normální formy relací, dekompoziční teorém. Dotazovací jazyk SQL. Databáze na webu. HTML, PHP a MySQL. Bezpečnost dat. Cloudy. NoSQL databáze.

Další informace: VDS, VDS-K