English

VD9 Diplomový projekt (M2370)

předmět stupeň ročník semestr obor
VD9 2 2 letní Aplikovaná informatika a řízení
VD9 2 2 letní Aplikovaná informatika a řízení (P)
VD9-K 2 2 letní Aplikovaná informatika a řízení
VD9-K 2 2 letní Aplikovaná informatika a řízení (P)

Garant

prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.

Anotace

V rámci předmětu studenti pod vedením odborných konzultantů řeší individuálně zadané úlohy úzce související s tématy diplomových prací. Důraz je kladen na samostatnou práci a na rozvíjení schopností tvůrčím způsobem aplikovat poznatky získané studiem předmětů oboru.

Další informace: VD9, VD9-K