English

VD9-A Diplomový projekt (M-AIŘ)

předmět stupeň ročník semestr obor
VD9-A 2 1 letní Strojní inženýrství
VD9-A 2 2 letní Aplikovaná informatika a řízení

Garant

prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.

Anotace

V rámci předmětu studenti pod vedením odborných konzultantů řeší individuálně zadané úlohy úzce související s tématy diplomových prací. Důraz je kladen na samostatnou práci a na rozvíjení schopností tvůrčím způsobem aplikovat poznatky získané studiem předmětů oboru.

Další informace: VD9-A