English

VD8 Seminář k diplomové práci (M2370)

předmět stupeň ročník semestr obor
VD8 2 2 letní Aplikovaná informatika a řízení
VD8 2 2 letní Aplikovaná informatika a řízení (P)
VD8-K 2 2 letní Aplikovaná informatika a řízení
VD8-K 2 2 letní Aplikovaná informatika a řízení (P)

Garant

prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.

Anotace

Realistická příprava k obhajobě, rozbor a vhodné nasměrování zvolených témat diplomových prací, vysvětlení doporučené formy, typického obsahu a způsobu zpracování diplomové práce, včetně typografických zásad při tvorbě vědecké publikace.

Další informace: VD8, VD8-K