English

VD8-A Seminář k diplomové práci (M-AIŘ)

předmět stupeň ročník semestr obor
VD8-A 2 1 letní Strojní inženýrství
VD8-A 2 2 letní Aplikovaná informatika a řízení

Garant

prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.

Anotace

Realistická příprava k obhajobě, rozbor a vhodné nasměrování zvolených témat diplomových prací, vysvětlení doporučené formy, typického obsahu a způsobu zpracování diplomové práce, včetně typografických zásad při tvorbě vědecké publikace.

Další informace: VD8-A