English

VCP Jazyky C a C++

předmět stupeň ročník semestr obor
VCP 1 2 zimní Aplikovaná informatika a řízení
VCP 2 1 zimní Matematické inženýrství
VCP-A 1 1 zimní Základy strojního inženýrství
VCP-A 2 1 zimní Strojní inženýrství
VCP-K 1 2 zimní Aplikovaná informatika a řízení

Garant

prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.

Anotace

Jazyk C je v současnosti jedním z nejužívanějších programovacích jazyků. K jeho velkým výhodám patří jeho univerzální použitelnost pro nejrůznější aplikační oblasti a dostupnost pro většinu existujících platforem. Jazyk C++ se z profesionálně používaných programovacích jazyků vykazuje doposud nejvyšším stupněm implementace rysů objektově orientovaného programování. Překladač jazyka C++ bývá k dispozici pro různě platformy, samotný jazyk je velmi dobře standardizován. Tyto rysy číní jazyk C++ jedním z nejvhodnějších jazyků pro tvorbu rozsáhlých aplikací v současné době.

Další informace: VCP, VCP-A, VCP-K