English

VAS Automatizace energetických systémů

předmět stupeň ročník semestr obor
VAS 2 2 zimní Aplikovaná informatika a řízení
VAS 2 2 zimní Aplikovaná informatika a řízení (P)

Garant

doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.

Anotace

Posluchači jsou seznámeni s technologickými zařízeními tepelných, jaderných a vodních elektráren a s koncepcemi jejich řízení. Dále je vysvětlena primární a sekundární regulace elektrizační soustavy a podstata součinnosti mnoha zdrojů ve společné soustavě. Pozornost je věnována i automatizaci malých zdrojů elektrické a tepelné energie, včetně netradičních zdrojů.

Další informace: VAS