English

VAI Algoritmy umělé inteligence

předmět stupeň ročník semestr obor
VAI 2 1 letní Aplikovaná informatika a řízení
VAI 2 1 letní Aplikovaná informatika a řízení (P)
VAI 2 1 letní Matematické inženýrství
VAI 2 1 letní Mechatronika
VAI-A 2 1 letní Aplikovaná informatika a řízení
VAI-A 2 1 letní Strojní inženýrství
VAI-K 2 1 letní Aplikovaná informatika a řízení
VAI-K 2 1 letní Aplikovaná informatika a řízení (P)

Garant

doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Anotace

Kurz seznamuje se základními přístupy k algoritmům umělé inteligence a klasickými metodami používanými v této oblasti. Důraz je kladen na automatické dokazování formulí, reprezentaci znalostí a řešení úloh. Použitelnost metod je demonstrována na řešení jednoduchých inženýrských problémů.

Další informace: VAI, VAI-K, VAI-A