English

VAB Automatizace budov

předmět stupeň ročník semestr obor
VAB 2 1 letní Aplikovaná informatika a řízení
VAB 2 1 letní Aplikovaná informatika a řízení (P)
VAB-A 2 1 letní Aplikovaná informatika a řízení
VAB-K 2 1 letní Aplikovaná informatika a řízení
VAB-K 2 1 letní Aplikovaná informatika a řízení (P)

Garant

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.

Anotace

Jsou popsána základní východiska neprůmyslové automatizace. Jsou vyjmenovány základní komponenty a prostředky nevýrobní automatizace. Jsou popsány jednotlivé oblasti nevýrobní automatizace: -řízení energie v budovách -zabezpečovací systémy -automatizace v automobilech -veřejné informační systémy -automatizace domácností -robotické systémy -použivaná sběrnicová rozhraní. Jsou rozebrány přínosy nevýrobní automatizace a demonstrovány typické systémy různých firem (Siemens, Schneider Electric, apod.). Předmět navazuje na výuku výrobní automatizace.

Další informace: VAB, VAB-K, VAB-A